Composition (2018-2019)

Honorable Chairman : Chui Sai Cheong
  Liu Chak Wan

 

Honorable Consultant : Manuel Viseu Basilio
Chan Hio Wan
Quin Va
Santos Chu

 

General Assembly

 
President : Keegan Cheang Kin Lap
Vice-President : Kou Mei
  Alice Luk Choi Yin
  Augusto Lei Do Rosario
  Vong Kin Va
Secretary : Patrick Mak Kin Man
  Rosario Francisco F. Frederico

 

Board of Director

 
President : Cally Kuan Ho Weng
Vice-President : Alice Ieong Kam Hoi
  Elfreda Lou Mei Hou
  Lo Wai Kin
Secretary : Kong Meng Hon
  Iao Ip
Treasurer : Lou Sut I
Director : Tsui Kum Wing
  Lei Kok Hon
  Susana Un Se
  Stella Chu Moune Tsi
  Eliza Wong Iok Ha
 

Ken Wong Wai Kuan

  Chong Son Wa
 

Yuko Wu Kin Chu

 

Oscar Wong Weng Hang

 

Ana Tang

 

Ng Mou Han

 

Si Tou Ieng Kit

 

Veronica Lei Da Graca Costa E Silva

 

Chou Chi Keong

 

Supervisory Board

 
President Stella Lok Tan Cheng
Supervisor Alberto Botelho dos Santos
  Virginia Yip Ka Ming