Compositions

Composition (2020-2021)

Honorable Chairman : Chui Sai Cheong
  Liu Chak Wan
 
Honorable Consultant : Manuel Viseu Basilio
Chan Hio Wan
Quin Va
Santos Chu
 

General Assembly

 
President : Keegan Cheang Kin Lap
Vice-President : Kou Mei
  Alice Luk Choi Yin
  Augusto Lei Do Rosario
Secretary : Patrick Mak Kin Man
  Rosario Francisco F. Frederico
 

Board of Director

 
President : Cally Kuan Ho Weng
Vice-President : Alice Ieong Kam Hoi
  Elfreda Lou Mei Hou
Secretary : Kong Meng Hon
  Iao Ip
Treasurer : Lou Sut I
Director : Tsui Kum Wing
  Lei Kok Hon
  Susana Un Se
  Stella Chu Moune Tsi
  Ken Wong Wai Kuan
  Chong Son Wa
  Yuko Wu Kin Chu
  Oscar Wong Weng Hang
  Ana Tang
  Ng Mou Han
  Si Tou Ieng Kit
  Veronica Lei Da Graca Costa E Silva
  Chou Chi Keong
 

Supervisory Board

 
President Stella Lok Tan Cheng
Supervisor Alberto Botelho dos Santos
  Virginia Yip Ka Ming